Контакти

АСТ София

адрес:
Бул. „Цариградско шосе“ – 7
ми км
БИЦ-ИЗОТ, офис 710/716
1784 София, България

телефон:
++359 2 /971 83 54
++359 2 /971 82 71

факс:
++359 2 /971 83 43

e-mail:
sales@actsofia.bg

за консултации:
++359 2/971 81 78

Партньори
  • © 2017 АCT Sofia
  • All rights reserved
  • Sitemap